نویسنده = محبوبه فرخنده زاده
تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22081/hiq.2020.57940.2053

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


تحلیلی بر شاخصه های رفتاری الحاکم بامرالله فاطمی بر اساس الگوی اقتدار کاریزماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22081/hiq.2023.63721.2252

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر

دوره 24، شماره 1- بهار1402 - مسلسل 93، تیر 1402، صفحه 29-62

10.22081/hiq.2023.74339

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


جایگاه مسجد کوفه در مناقشه‌های سیاسی همراهان و مخالفان حاکمیت در فاصله‌ زمانی 17 ـ 132ﻫ.ق

دوره 22، شماره 3 - پاییز 1400 - مسلسل 87، دی 1400، صفحه 101-130

10.22081/hiq.2022.72150

سیف حاتم عبدعلی النعمانی؛ مریم عزیزیان؛ محبوبه فرخنده زاده


پادشاه‌زدگی؛ غلبه نظامیان بر ساختار سیاسی ـ اداری خلافت عباسی

دوره 18، شماره 1 - بهار 96، مسلسل 69، خرداد 1396، صفحه 113-136

10.22081/hiq.2017.63459

محبوبه فرخنده زاده