نویسنده = حسین مفتخری
پی‌آمدهای اجتماعی مهاجرت قبایل عرب به خراسان در قرون نخستین اسلامی

دوره 15، شماره 4 - زمستان 93 - مسلسل 60، بهمن 1393، صفحه 145-169

حسین مفتخری؛ محمود نیکو؛ مسعود بهرامیان


بازشناسی جنگ های امیرالمؤمنین علی از دیدگاه فرقه های کلامی

دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، دی 1388، صفحه 7-39

حسین مفتخری؛ نبی الله باقری زاد گنجی


«حیات فکری مانویان» در قرون نخستین اسلامی

دوره 8، شماره 3 - پاییز 86 - مسلسل 31، آذر 1386، صفحه 107-130

حسین مفتخری؛ راحله ضائفی


«قُرّاء» و نقش ایشان در تحولات قرن اول هجرى‏

دوره 6، شماره 2 - تابستان - مسلسل 22، تیر 1384، صفحه 63-110

حسین مفتخری؛ فرشته کوشکی


تجدید حیات فکرى، فرهنگى معتزله در قرن چهارم هجرى‏

دوره 5، شماره 4 - زمستان - مسلسل 20، دی 1383، صفحه 63-98

حسین مفتخری؛ علی فتح قبادپور


جامعه‏ ى ایرانى در مواجهه با اعرابِ مسلمان‏

دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، دی 1382، صفحه 5-32

حسین مفتخری


اوضاع سیاسى, مذهبى ایران در آستانه ظهور اسلام

دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، تیر 1381، صفحه 81-100

حسین مفتخری


مرجئه و نو مسلمانان

دوره 2، شماره 1 - بهار - مسلسل 5، فروردین 1380، صفحه 27-44

حسین مفتخری


پیدایش نصیریان (علویان)

دوره 1، شماره 3 - پاییز - مسلسل 3، مهر 1379، صفحه 106-127

متی موسی؛ حسین مفتخری


خوارج در ایران

دوره 1، شماره 2 - تابستان - مسلسل 2، تیر 1379، صفحه 157-174

حسین مفتخری


اولین تکاپوهاى تشیع در خراسان

دوره 1، شماره 1 - بهار - مسلسل 1، فروردین 1379، صفحه 117-140

حسین مفتخری