نویسنده = معصومه دهقان
تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مهر 1399

10.22081/hiq.2020.57940.2053

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


تحلیلی بر شاخصه های رفتاری الحاکم بامرالله فاطمی بر اساس الگوی اقتدار کاریزماتیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اسفند 1401

10.22081/hiq.2023.63721.2252

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


تحول و تداوم حاکمیت فاطمی بر اساس نظریه اقتدار سنتی ماکس وبر

دوره 24، شماره 1- بهار1402 - مسلسل 93، تیر 1402، صفحه 29-62

10.22081/hiq.2023.74339

معصومه دهقان؛ محبوبه فرخنده زاده


رفتارشناسی صحابه در توزیع غنایم غزوات پیامبر(ص)

دوره 21، شماره 3 - پاییز 99 - مسلسل 83، آذر 1399، صفحه 77-110

10.22081/hiq.2020.69375

شکرالله خاکرند؛ سیداحیا سیدی؛ معصومه دهقان


تجارت یمن پیش از ظهور اسلام

دوره 13، شماره 3 - پاییز 91 - مسلسل 51، مهر 1391، صفحه 41-82

اصغر محمود آبادی؛ معصومه دهقان


بانیان از دیدگاه سفرنامه های عصر صفوی

دوره 9، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 87 - مسلسل 33 و 34، شهریور 1387، صفحه 79-114

حمید حاجیان پور؛ معصومه دهقان