نویسنده = عباس احمدوند
تاریخ و جغرافیای جزیره سُقُطره

دوره 18، شماره 4 - زمستان 96 مسلسل72، خرداد 1397، صفحه 271-290

10.22081/hiq.2018.65682

عباس احمدوند


پدیده قهرمانگی در عصر عباسی (232-334 ق)

دوره 14، شماره 2 - تابستان - مسلسل 54، تیر 1392، صفحه 89-114

عباس احمدوند؛ زهرا امیری


تأملی در آموزش و پژوهش جغرافیای تاریخی در ایران

دوره 10، شماره 4 - زمستان 88 - مسلسل 40، دی 1388، صفحه 41-63

عباس احمدوند


بررسی و نقد مدخل[امام] حسن عسکری(ع) دائرة المعارف اسلام (EI2)

دوره 9، شماره 3 و 4 - پاییز و زمستان 87 - مسلسل 35 و 36، دی 1387، صفحه 149-170

عباس احمد وند؛ سعید طاوسی مسرور


امام على اصغر زین العابدین‏ علیه السلام

دوره 6، شماره 1 - بهار - مسلسل 21، اردیبهشت 1384، صفحه 193-220

دوایت.م. دونالدسن‏؛ عباس احمدوند


کربلا مهم‏ترین زیارتگاه شیعى‏

دوره 5، شماره 3 - پاییز - مسلسل 19، مهر 1383، صفحه 153-174

دوایت. م دونالدسن‏؛ عباس احمدوند


فرنگى‏ ها

دوره 4، شماره 4 - زمستان - مسلسل 16، دی 1382، صفحه 189-204

برنارد لوئیس؛ ج. ف. پ. هاپکینز؛ عباس احمدوند


دیوان در صدر اسلام

دوره 3، شماره 2 - تابستان - مسلسل 10، تیر 1381، صفحه 167-183

عبدالعزیز الدوری؛ عباس احمدوند؛ منصوره موئمنی