تاریخ و جغرافیای جزیره سُقُطره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشکده‌ الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

جزیره سُقُطره یا سُقُطریِ کشور یمن که در میان شاخ آفریقا و شبه‌جزیره عربستان قرار دارد، با وجود تاریخچه­ی طولانی و نقش تعیین­کننده در مبادلات تجاری امپراتوری­های شرق و غرب، تا سال 2008 م که برنامه جهانی میراث طبیعی یونسکو، گیاهان و گونه­های حیوانی آن را در فهرست خود قرار داد، چندان شناخته‌شده نبود.
پژوهش حاضر، بر آن است با تکیه بر منابع اصیل تاریخی و جغرافیایی، به ارائه گزارشی قابل اعتماد درباره موقعیت جغرافیایی اقلیم سُقُطره، نخستین ساکنان آن و آداب و رسوم و دیگر جنبه­های مردم­شناختی آنها، رویدادهای مهم تاریخی آن، جایگاه راهبردی جزیره در منطقه و نیز تاریخ حضور استعمارگران اروپایی در آن بپردازد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

History and Geography of Soqotra Island

نویسنده [English]

 • Abbas Ahmadvand
Faculty Member of Adyan o- Mazaheb, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

 
Soqotra island of Yemen which is located among Africa and Arabian peninsula, in spite of having a long history and a determinative role in relation to the commerce of the west and east emperorships, was not so well-known until the year 2008 (AC) when the universal program of natural heritance of Unesco included the species of plants and animals of this location in its list. The present research is to present a report pertaining to the geographical position of Soqotra climate, the first inhabitants, the traditions, the other anthropological aspects, the main historical events, the strategic position of island in region and also the history of presence of European colonialists in there by taking advantage of the reliable historical and geographical sources.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Soqotra
 • Yemen
 • Arabian Sea
 • Hind Ocean
 • marine commerce

عنوان مقاله [العربیة]

تاریخ و جغرافیا جزیرة سُقُطرة

چکیده [العربیة]

إن جزیرة سُقُطرة أو سُقُطرى الیمنیة و التی تقع بین القرن الافریقی و شبه الجزیرة العربیة، رغم تاریخها العریق و الفاعل فی المبادلات التجاریة بین الامبراطوریة الشرقیة و الغربیة، لم تکن معروفة حتى عام 2008 م حیث تم تسجیل نباتاتها و الانواع الحیوانیة فیها من قبل موقع التراث العالمی لیونسکو.
یسعى هذا المقال معتمداً على المصادر التاریخیة و الجغرافیة لعرض تقریر موثق حول الموقع الجغرافی لاقلیم سقطره والسکان الاصلیین فیها و تقالیدهم و عاداتهم و غیرها من الجوانب المتعلقة بعلم الانسان و کذلک احداثها التاریخیة المهمة و موقع الجزیرة الفاعل فی المنطقة و کذلک تاریخ تواجد المستعمر الاوروبی فیها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • سُقُطرة/ سقطرى
 • الیمن
 • بحر العرب
 • المحیط الهندی
 • التجارة البحریة