کلیدواژه‌ها = نظام اداری مسلمانان
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای نظام تیمار و علل فروپاشی آن در امپراتوری عثمانی

دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، تابستان 1390، صفحه 57-87

سید مسعود شاهمرادی؛ کیومرث عظیمی