کلیدواژه‌ها = یزد
تعداد مقالات: 1
1. نقش بازرگانان در بافت تاریخی شهر یزد در عصر قاجار

دوره 16، شماره 1 - بهار 94 - مسلسل 61، بهار 1394، صفحه 231-261

حمید عزیزی؛ حسن کریمیان