کلیدواژه‌ها = حر بن یزید
تعداد مقالات: 1
1. جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی

دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، تابستان 1398، صفحه 79-98

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ سیدابراهیم سرپرست سادات؛ رضا رمضانی