کلیدواژه‌ها = بازرگانی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی علل اقتصادی سقوط حکومت‌های صفویه و مغولان کبیر هند

دوره 19، تابستان 97 - مسلسل 74، تابستان 1397، صفحه 211-240

خسرو کمالی سروستانی؛ مرم جعفری سروجهانی


2. تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری – بازرگانی نیشابور

دوره 14، شماره 3 - پاییز - مسلسل 55، پاییز 1392، صفحه 151-174

محسن رحمتی؛ مظفر علی دادی گراوند؛ هادی حق نظری؛ نجمیه گراوند