کلیدواژه‌ها = خاقان
تعداد مقالات: 1
1. خان و جایگاه سیاسی و اجتماعی آن در تاریخ اسلام

دوره 8، شماره 1 - بهار 86 - مسلسل 29، بهار 1386، صفحه 131-147

سید مهدی جوادی