کلیدواژه‌ها = واقفیه
تعداد مقالات: 4
1. غالیان دوره امام رضا (ع) و چگونگی برخورد آن حضرت (ع) با آنها

دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، بهار 1393، صفحه 49-92

یدالله حاجی زاده


2. بررسی تاریخی زمینه‌های اعتقادی پیدایش واقفیه

دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، بهار 1392، صفحه 83-103

سید عبدالکریم حسن پور


3. جریان غلو در عصر امام کاظم علیه السلام با تکیه بر عقاید غالیانه محمد بن بشیر

دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، بهار 1392، صفحه 105-125

یدالله حاجی زاده


4. واقفیه‏

دوره 6، شماره 3 - پاییز - مسلسل 23، پاییز 1384، صفحه 49-78

حسن حسین زاده شانه چی