نویسنده = یدالله حاجی زاده
تعداد مقالات: 2
1. غالیان دوره امام رضا (ع) و چگونگی برخورد آن حضرت (ع) با آنها

دوره 15، شماره 1 - بهار - مسلسل 57، بهار 1393، صفحه 49-92

یدالله حاجی زاده


2. جریان غلو در عصر امام کاظم علیه السلام با تکیه بر عقاید غالیانه محمد بن بشیر

دوره 14، شماره 1 - بهار - مسلسل 53، بهار 1392، صفحه 105-125

یدالله حاجی زاده