نویسنده = کیومرث عظیمی
تعداد مقالات: 2
1. نظام وقف در بیمارستان‌های دورة اسلامی از ابتدا تا آغاز عثمانی

دوره 13، شماره 4 - زمستان 91 - مسلسل 52، زمستان 1391، صفحه 183-212

اصغر منتظر قائم؛ شمس حسینی؛ کیومرث عظیمی


2. کارکردهای نظام تیمار و علل فروپاشی آن در امپراتوری عثمانی

دوره 12، شماره 1 و 2 - بهار و تابستان 90 - مسلسل 46 - 45، تابستان 1390، صفحه 57-87

سید مسعود شاهمرادی؛ کیومرث عظیمی