سفرهاى علمى ابن عساکر در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 دانشجوى دکترى تاریخ ایران اسلامى - دانشگاه شهید بهشتى.

چکیده

ابن عساکر (د. 571 ق) دانشمند نامدار مسلمان، همانند دیگر دانشمندان مسلمان، براى یافتن علم و گردآوردى مواد مورد نیاز پژوهش‏هاى خویش، بیش‏تر سرزمین‏هاى پهناور اسلامى را درنوردید. بهره‏گیرى از مکاتب مختلف علمى و حوزه‏هاى گوناگون در سرزمین‏هاى متفاوت اسلامى، نه فقط مدیون نبود مرزهاى امروزین، بلکه مدیون همت دانشمندانى بود که کسب علم را در چین، و صید دانش را حتى در دل منافق و دشمن، از واجبات دینى خود مى‏شمردند. ابن عساکر نیز، مانند دیگر همکاران خود، منابع دریافت علم خود را معرفى مى‏کرد؛ و چه موهبتى براى ما ارزشمندتر از این‏که از استادان ایرانى و ایرانى تبار فراوانى بهره برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Scholarly Travels of Ibn àsakir throughout Iran

نویسندگان [English]

  • Salahedin Monajed 1
  • Mohsen Jafari-Mazhab 2
چکیده [English]

Like many other learned Muslim men, to find knowledge and gather the needed material for his researches, Ibn Asakir, the well-known Muslim scholar, traveled to most of the vast Islamic territories. To learn from different schools of knowledge and various centers of traching in diverse Muslim lands was not only indebted to the lack of modern nation state borders, but also owed much to the endeavor of scholars who regarded the acquisition of knowledge, even to go as far as China and even from the hypocrite and the enemy, as a religious duty. Same as with his other colleagues, Ibn Asakir has given reference to the sources of his acquired knowledge indicating he had taken many lessons from Iranian masters or tutors of Iranian descent.