بررسی مقایسه‌ای تاریخ‌نگاری علی لاهیجی و عبدالفتاح فومنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ، دانشگاه پیام نور

10.22081/hiq.2021.70431

چکیده

تاریخ‌نگاری محلی در گیلان عصر صفویه با وجود مورخانی، چون علی لاهیجی و عبدالفتاح فومنی پررونق بوده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود پاره‌ای مشابهت‌ها، الگوی لاهیجی، حاکمان کیایی و دربار آنان است، ولی الگوی فومنی، تحت تأثیر حوادث گیلان، اشخاصی مانند بهزاد بیگ وزیر شاه عباس اول در گیلان، امیره دباج و اسحاق فومنی هستند که توانسته‌اند گیلان را به رفاه و رونق قبلی برگردانند. هم‌چنین، فومنی برخلاف لاهیجی از نگرش تأویلی و آرمان شاهی برای مشروعیت حاکم خاصی بهره نمی‌برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Historiography by Ali Lahiji and Abd al-Fattah Foomani

نویسنده [English]

  • Mohammad Shoormeij
Associate professor of history department, Payam e- Noor university
چکیده [English]

In Safavid era, the local historiography in Gilan highly succeeded due to the existence of historians, Ali Lahiji and Abd al- Fattah Foomani. The findings of this research clarify that, despite some similarities, Lahiji was under the influence of Kiya governors and their courtiers while Foomani was affected by the events of Gilan and consequently was influenced by the individuals such as Behzadbeig, the secretary of the first king of Abbasids, Amireh Dabaj and Ishaq Foomani in order to restore the welfare and richness of Gilan. Moreover, Foomani unlike Lahiji does not take advantage of royal viewpoints for the legitimacy of any special governor.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali Lahiji
  • Abd al- Fattah Foomani
  • Tarikhkhani
  • Gilan history
  • local history