جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه باقر العلوم(ع) نویسنده مسئول

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آیت الله بروجردی

10.22081/hiq.2019.67077

چکیده

مجموعه رویدادهای مربوط به واقعه عاشورا، نیازمند پژوهش و بازخوانی است. مقاله حاضر با محور قرار دادن پرسشی درباره اصالت تاریخی مقبره حر بن یزید ریاحی(۶۱ه.ق) به بررسی دو دیدگاه در این زمینه می‌پردازد. برخی از محققان، مستند به برخی گزارش‌های تاریخی بر این باورند که طایفه حر پس از حادثه عاشورا، جسد مطهر او را در مکانی که به عنوان مقبره ایشان معروف است، به خاک سپردند و از نبش این قبر به وسیله شاه اسماعیل(۹۳۰ه. ق) و سیره مردم برای زیارت حر به عنوان گواه درستی ادعای خود یاد می‌کنند. در مقابل این دیدگاه، برخی دیگر بر این باورند که جسد مطهر حر به همراه دیگر شهدا در قبری دسته جمعی و در روضه حسینی به خاک سپرده شده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده است که به استناد منابع کهن و معتبر، حر بن یزید در روضه حسینی و همراه دیگر شهدا، به خاک سپرده شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Historical Investigation of the Originality of Horr Ibn e- Yazid e- Riyahi’s Grave

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Salehi Hajiabadi 1
 • Seyed Ibrahim Sarparast Sadat 2
 • REZA RAMAZANI 3
1 Ph.D. Candidate of History of Islam, Baqir al- Olum University
2 Assistant Professor of Allameh Tabatabaee University
3 Faculty Member of Ayatollah Borujerdi University
چکیده [English]

The collection of events related to the tragic event of Ashura is in need of research and evaluation. The present article puts emphasis on the question in regard with the originality of the grave belonging toHorr Ibn e- Yazid e- Riyahi (56 After Hijrah) and it investigates two viewpoints in this regard. According to Some historical reports, Horr’s pure body was buried in a place famous for Horr’s grave by his tribe after Ashura event and the exhumation of the grave by Shah Ismail (930 After Hijrah) as well as the people’s pilgrimage are the evidence for the truth of their claim. Another viewpoint is that. his pure body was buried in a collective grave with other martyrs in Rozeh Hosseini. Relying on the descriptive-analytical research method and referring to the reliable ancient sources, this research concludes that Horr has been buried with other martyrs in a collective grave named Rotheh Hosseini

کلیدواژه‌ها [English]

 • Karbala
 • Hor ibn e- Yazid
 • Ashura
 • Martyrs of Karbala
 • Shah Ismail e- Safavi

عنوان مقاله [العربیة]

دراسة تاریخیة فی صحة قبر حربن یزید الریاحی

چکیده [العربیة]

تتطلب مجموعة الأحداث المتعلقة بواقعة عاشوراء البحث والمراجعة. ترکز هذه الورقة على مسألة الأصالة التاریخیة لمقبرة حر بن یزید الریاحی (61 هـ) دارسة رؤیتین فی هذاالمجال. یعتقد بعض العلماء، مستنداً بمجموعة من التقاریر التاریخیة، أن أقرباءه وقبیلته قاموا بدفن جثمانه الشریف بعد وقعة عاشوراءفی نفس المکان الذی عُرف الیوم بمقبرته و یعتبرون هولاء قصة نبش القبر بأمر من الشاه إسماعیل الصفوی (930 هـ) و کذلک استمرار عمل الناس لزیارة الحر فی هذاالمکان طیلة القرون الماضیة دلیلاً على مدعاهم. فی حین یعتقد البعض الآخر أن جثتة الطاهرة قد دفنت جنباً إلى جنب الشهداء الآخرین فی مقبرة جماعیة فی الروضة الحسینیة . والرأی الثانی هو ما توصلت الیه هذه المقالة، التی تستخدم طریقة وصفیة تحلیلیة، مستندة بالوثائق القدیمة المعتبرة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • کربلاء
 • حر بن یزید
 • عاشوراء
 • شهداء کربلاء
 • الشاه إسماعیل الصفوی