اعتبارسنجی آموزه بابیّت امامان در عصر حضور تا پایان غیبت صغری؛ بررسی منبع شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد گروه تاریخ جامعة المصطفی العالمیة

چکیده

منصب «بابیّت» برای امامان شیعه: در عصر حضور، از جمله رویدادهایی است که برخی از مؤلفان شیعه از دیرباز باورمندانه به آن نگریسته‌اند و این باور، همچنان مورد پذیرش گروهی از پژوهشگران شیعی است. سنجش اعتبار این باور بر اساس اطلاعاتِ برگرفته از منابع مختلف و بهره‌گیری از روش‌های تاریخی، رجالی و حدیثی، موضوع این مقاله است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که نشانی از تأیید چنین منصبی توسط امامان شیعه: و یا بسیاری از مؤلفان شیعه که بحث از «باب»‌ها می‌توانست برای آنها مهم باشد، در دست نیست. افزون بر این، منشأ غیرامامی این باور و چگونگی راهیابی آن به تعدادی از منابع امامیه، در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Imams’ Bab Teaching in Time of Presence until the End of Minor Occultation: Study of Origin

نویسنده [English]

 • Nematollah Safari Forooshani
Lecturer of History Department, Al-Mustafa International University
چکیده [English]

The position of  bab for Shiite Imams (PBUT) in time of presence is regarded as the events with strong belief in it by Shiite authors and this belief is being accepted by Shiite researchers. The validation of this belief based on the data derived from various sources and taking advantage of historical, rijaliand Hadithprocedures is considered the subject of this article.
 The findings of this research illustrates that there is no indication of confirming this position by Shiite imams (PBUT) or many Shiite authors for whom the issue of Babiah could be important. Furthermore, the non- Imam Origin of this belief as well as the way of its entrance to some Imamiyeh sources has been investigated in the present article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imamiyeh
 • Imams (PBUT) bab
 • history of prophet’s household
 • history of Shiism
 • time of presence

عنوان مقاله [العربیة]

التثبت من صحة معتقد البابیة فی عصر الحضور حتى انقضاء الغیبة الصغرى؛ دراسة فی المصادر

چکیده [العربیة]

منذ القدم تعامل بعض المؤلفین الشیعة مع منصب بابیة الائمة الشیعة فی عصر الحضور، بقناعة و ثقة و مازالت هذه الفکرة مقبولة لدى بعض المحققین الشیعة


فی الوقت الراهن. إن التثبت من صحة هذه الفکرة استناداً للمصادر المتعددة و اعتماداً على المنهج التاریخی، الرجالی و الروائی؛ هو محور هذا المقال. تظهر نتائج البحث أن لا وجود لتأیید هکذا منصبٍ من قبل ائمة الشیعة: و کذلک الکثیر من مؤلفی الشیعة الذین یفترض ان یُعیروا اهتماما بمسألة "الأبواب". ثم ان المقال تطرق الى کیفیة تغلغل هذا المعتقد من مناشیء غیر امامیة الى بعض المصادر الامامیة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • : الامامیة
 • ابواب الائمة:
 • تاریخ اهل البیت (ع)
 • تاریخ التشیع (ع)
 • عصر الحضور