بستر شناسی تعامل بنی رستم، در شمال افریقا با امویان اندلس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیارگروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه علوم اسلامی رضوی

چکیده

اباضیه یکی از فرقه‌های مهم اسلامی است که در افریقیه نفوذ کرد. پیروان این فرقه در قرن دوم هجری، دولت بنی رستم (160-296هـ .ق) را در مغرب اوسط تأسیس کردند. بنی رستم روابط سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دوستانه ای با امویان اندلس (138-422هـ.ق) برقرار کرد. این دو دولت، تنها دولت‌های غرب جهان اسلام بودند که روابط خوبی با یکدیگر داشتند. عوامل متعددی سبب همگرایی و پیوند مستحکم بین دو دولت گردید. مهمترین این عوامل، دشمنی عباسیان، مخالفت‌های ادریسیان و اغلبیان با هر دو دولت و اهمیت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بنی­رستم برای امویان اندلس بود. نفوذ اباضیان در اندلس سبب شد به تدریج دو دولت بنی برزال و بنی دمر به عنوان مهم‌ترین دولت‌های اباضی در اندلس پایه گذاری شوند. در این مقاله سعی‌شده است با بررسی منابعِ کهن بنی رستم، اباضیه و تاریخ اندلس، سیر تاریخی روابط بنی­ رستم و امویان اندلس روشن شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of the Grounds on the Interaction of Banirostam in the North of Africa with Andalusia Umayyads

نویسنده [English]

  • Alireza Ruhi
Assistant professor of Islamic nation history and civilization department, Razavi Islamic Science University
چکیده [English]

Abaziyeh is one of the significant Islamic sects who penetrated in Africa. Followers of this sect established the government of Banirostam-160-296 after hijrah- in the west of Awsat in the second century. Banirostam was of cordially political, cultural, economical relationship with Andalusia Umayyads-138-422 after hijrah. Theses two government were the only governments of the world of Islam who were of friendly relationship with each other. Various elements led to the convergence and unity of the two governments. The most important ones were deemed to be the enmity of Abbasids, oppositions of Idrisiyan and Aqlabiyan with both states, the economical, political and cultural significance of Banirostam for Andalusia Umayyads. The penetration of Abaziyan in Andalusia led to the foundation of the two governments named Banibarzaal and Banidamar as the most important governments of Abazi in Andalusia. In this article, it has been endeavored to clarify the historical trend of the relationship of Banirostam and Andalusia Umayyads via considering the ancient sources of Banirostam, Abaziyeh, and the history of Andalusia.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abaziyeh
  • Banirostam
  • Andalusia Umayyads
  • political relationships
  • Africa