چگونگی و زمان گرایش خاندان اَعیَن به تشیع

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پژوهشکده کلام اهل بیت: مؤسسه دارالحدیث و دانشجوی دکتری دانشگاه باقرالعلوم (ع)

2 عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)

چکیده

خاندان اعین در نشر معارف اهل بیت: جایگاهی برجسته دارند. باز خوانی چگونگی تحول فکری و عقیدتی این خاندان و زمان آن، کمک فراوانی به شناخت افکار و عقاید ایشان می‌نماید. این خاندان در ابتدا بر مذهب تسنن بودند و بعدها به تشیع گرایش یافتند. نخستین بستر آشنایی خاندان اعین با تشیع در عصر امام سجاد(ع) به وجود آمد. عوامل متعددی در ایجاد این تمایل نقش داشته است ، افرادی چون ابوخالد کابلی صحابه خاص امام سجاد(ع) و صالح بن میثم را باید دارای نقشی مهم در پذیرش تشیع خاندان اعین شمرد. هم‌چنین، اساتید و مشایخ حدیث فرزندان اعین در آشنایی این خاندان با اهل بیت: بی تأثیر نبوده‌اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Quality and Time of the Tendency of A’ yan Family towards Shiism

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Rajabipoor 1
  • Seyed Hossein Fallahzadeh 2
1 The researcher of Kalam e- Ahl e- Bait institution: Dar al- Hadith institution And ph. D student of Baqir al-Olum University
2 Faculty member of Baqir al-Olum University
چکیده [English]

A’ yan family is of significant position in the propagation of knowledge of the Prophet’s family. Reviewing the quality of intellectual and convictional development of this family and its time would be so helpful towards the recognition of their thoughts and ideas. This family was primarily regarded as Sunni and afterward their tendency changed towards Shiism. The first ground of familiarity of A’ yan household with Shiism was reported to be in time of Imam Sajjad -AS- . Various elements could be effective concerning the development of this tendency. People like Abu Khalid Kabuli the individual followers of Imam Sajjad PBUH and Saleh Ibn e- Meisam were of significant role in this regard. Furthermore, the scholars, Sheikhs of tradition along with the off-springs of A’ yan were of great effect concerning the familiarity of this household with the Prophet’s family.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Sajjad – PBUH-
  • A’ yan family
  • Hamran Ibn e- A’ yan
  • Abdul Malik Ibn e- A’ yan
  • tendency towards Shiism