بایسته‌های تمدنی سبک زندگی اسلامی از دیدگاه اهل بیت علیه اسلام؛ بررسی موردی جایگاه نظارت اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد تفسیر قرآن کریم دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد

2 استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم مشهد

چکیده

یکی از شاخصه‌های مهم تمدن اسلامی، اسلامی بودن سبک زندگی است که نظارت اجتماعی می‌تواند به تحقق آن کمک کند. نظارت اجتماعی که در فقه اسلامی با عنوان امر به معروف و نهی از منکر شناخته می‌شود به‌عنوان ضامن بقای اسلام و واجبی که به سبب آن، اجرای همه واجبات صورت می‌پذیرد، معرفی شده است. این مقاله با رویکرد کاربردی می‌کوشد رابطه‌ای منطقی بین نظارت اجتماعی و ظهور، استمرار و انحطاط تمدن برقرار کند و با اثبات اهمیت و نقش تعیین کنندة آن در هر یک از این حوزه‌های سه‌گانه، شواهد قرآنی و روایی دلالت کننده بر این موضوع را ارائه کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Islamic Lifestyle in the Eyes of the Holy Household — An Analysis of the Importance of Social Checks and Balances

نویسندگان [English]

  • Muhammad Baradaran 1
  • Muhammad Ridha Musawi Shushtari 2
1 M.A Student in Quranic Interpretation, Olum & Ma'aref Quran University, Mashhad
2 Assistant Professor of Olum & Ma'aref Quran University, Mashhad
چکیده [English]

One of the most important aspects of Islam is the implementation of an Islamic lifestyle, and social checks and balances that can help an individual achieve the same. The jurisprudential term used for this concept is ‘enjoining good and forbidding evil’.This article takes a practical approach to find the relationship between this concept and the Present, Continuity, Decline concepts. We use Quranic verses and traditions of the Infallibles to present these arguments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Civilization
  • Islamic Lifestyle
  • Social Checks and Balances
  • Enjoining Good
  • forbidding evil