روش برخورد امامان معصوم علیه السلام با مدعیان دروغین در جامعه شیعه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش‌پژوه دوره دکتری فلسفه دین مؤسسه آموزشی‌پژوهشی امام‌خمینی.

چکیده

یکی از دشواری‌های جوامع دینی، ظهور مدعیان دروغینی است که با سوء استفاده از احساسات پاک حق‌جویان در پی ایجاد موقعیتی برای خود هستند. شیعیان در عصر حضور با این پدیده روبه‌رو بودند و امامان معصوم با روش‌های مختلفی با آن برخورد می‌کردند. برخی از مدعیان دروغین عصر حضور، ادعای بابیت، امامت، نبوت، مکالمه با خداوند و الوهیت می‌کردند. غلو، اعتقاد به حلول و تناسخ به عنوان اصلی­ترین انحرافات اعتقادی مدعیان دروغین شناخته می‌شود. مهم‌ترین مصادیق انحرافات عملی مدعیان دروغین عبارت بودند از: اباحی‌گری، تحریف و جعل روایت، تأویل نادرست روایت، اهانت به معصومان و اصحاب ایشان.
این مقاله پس از بررسی فشرده این انحرافات، شیوه‌های برخورد ائمه: با آنها را در دو گروه اقدامات سلبی و اقدامات ایجابی بررسی می‌کند. اقدامات سلبی ائمه: شامل پنج محور اصلی دعوت به بازگشت به مسیر حق، اعلام برائت و لعن، توجه دادن به ریشه‌های شیطانی انحراف، منزوی ساختن، مرتد معرفی کردن مدعیان بوده است. هم‌چنین، اقدامات ایجابی ایشان در محورهای ارائة معنویت اصیل، تبیین جایگاه امام و امامت، توصیه به تزکیه نفس و معرفی الگوهای رفتاری مثبت دیده می‌شود. این مقاله با چند پیشنهاد برای کاربردی ساختن یافته‌های خود در مسیر تحقق سبک زندگی اسلامی به پایان می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interactions of the Imams with False Claimants to Islamic Leadership

نویسنده [English]

  • Mohsen Anbiyani
Ph. D Student of Philosophy of Religion, Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

One of the biggest challenges that the Imams faced was the rise of false claimants to the Islamic leadership, who took advantage of the emotions of the people and the right political circumstances in order to pursue their own selfish goals. The Imams had certain ways to deal with these individuals who sometimes claimed to be Imams, or Prophets, or a direct connection with God and revelation. We can state some of the most popular of these claimants, and the methods that they used. They used to lie about things that the Prophets and Imams before them stated, by altering traditions and other times coming up with traditions that never existed before. They used to betray the trust that the infallibles placed in them. This article analyzes the methods with which the Imams dealt with these people. The Imams used two distinct methods: corrective and punitive. The punitive measures included inviting them to come back to the right path, public announcement of the lie, informing the people about the ill character of the claimant, and announcing the claimant to be disbeliever. The corrective measures included teaching them the fundamentals of Islam, as well as the importance of the Prophet and the Imams. They also advised the individual to work on his spirituality, and providing examples to do so. The article ends with certain suggestions on how to make these lessons applicable on our own lives.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Infallibles
  • Shias
  • False Claimants
  • Religious Corruption
  • Islamic Lifestyle