سوگ‌واری در سیره معصومان (ع)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

2 دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسلامی.

چکیده

  
سوگ‌واری بخشی از زندگی اجتماعی انسانها است که معصومان به آن توجه داشتند. شناخت سیرة معصومان در برخورد با مصائب مختلف، الگویی برای چگونگی برگزاری مراسم سوگ‌واری و معیاری برای آسیب‌شناسی شیوه‌های رایج سوگ­واری است. این مقاله، رفتارهای معصومان: را در رویارویی با مصیبت به دو حوزه فردی و اجتماعی تقسیم می‌کند و پس از آن به این نتیجه می‌رسد که این رفتارها ضمن توجه به تعالیم اسلامی و گسترش آن و دوری از اموری که مورد رضایت الهی نیست، به کاهش درد و رنج افراد مصیبت‌دیده می‌انجامد. رفتارهایی که در جنبة فردی شناسایی شده است، عبارت هستند از: گریستن، ترک زینت، پوشیدن لباس سیاه، برداشتن عبا از دوش و ترک کار. رفتارهایی که جنبة اجتماعی دارند، عبارت هستند از: اطلاع دادن به خانواده متوفا، حضور در تشییع جنازه، دل‌داری دادن به صاحب عزا، اظهار تأسف برای از دست دادن شخصیت‌های ممتاز، قدرشناسی از خدمات متوفا، بازگو کردن ابعاد شخصیت متوفا برای مردم، ترغیب به عزاداری برای انسان‌های والا، برپایی مجلس عزا، برپایی عزاداری خانوادگی، نوحه‌خوانی، تبیین معارف الهی و زیارت قبور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Commemoration in The Lifestyle of the Infallibles

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Mutahhari 1
  • Muhamamad Husayn Tavakolian 2
1 Assistant Professor of Islamic Science and Culture Institute
2 Ph. D Student of Maaref e-Eslami University
چکیده [English]

Commemoration is a natural part of the human lifestyle; an aspect that the infallibles have also acknowledged. Studying the lives of the infallibles can teach us the methods through which they commemorated events in their lives, and also how they expressed their sorrow and grief. This article has divided the rituals of commemoration in the lives of the infallibles into two parts: personal and social. After an analysis of the texts, we have reached the conclusion that the infallibles have taught us methods of commemoration that are accepted within an Islamic lifestyle. Studying their traditions can show us what methods of commemoration that Allah does not like. From a personal perspective, we see that the infallibles used methods such as crying, avoiding beautification, wearing black clothes, not wearing the ‘aba (cloak), and avoiding business transactions. From a social perspective, the infallibles used to inform the family of the deceased and attend his funeral, consoling those who are in mourning, showing grief when a person of good standing in the society died, acknowledging the efforts and contributions of the deceased to society, holding commemoration ceremonies for the deceased in a public and private manner, as well as reciting eulogies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Household
  • Ahl al-Bayt
  • Infallibles
  • Lifestyle of the Infallibles
  • Commemoration
  • Death