سیره پویا؛ چالش‌های فراروی عمل به سیره و راه برون‌رفت از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فلسفه دین مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

چکیده

تحقق سبک زندگی اسلامی در گرو عمل به سیرة معصومان: است. عمل به سیره در عصر حاضر با چالش‌ها و تنگناهایی روبه‌رو است که باید آنها را شناخت و راه برون‌رفت از آن را جست‌وجو کرد تا توصیه به بهره‌مندی از سیرة معصومان: برای تحقق سبک زندگی اسلامی، خالی از کاستی‌های روش­شناختی باشد. مطالعات تاریخی و دینی نشان می‌دهد، مهم‌ترین تنگناها و چالش‌هایی که عمل به سیره در حال حاضر با آن روبه‌رو است، عبارت هستند از: تنگناهای فقهی، خاموشی رفتار و امکان برداشت‌های چندگانه از آن، شرایط زمان و تغییر موضوع، شرایط فرهنگی سرزمین‌های مختلف، از دست رفتن توانایی اجرا در دنیای جدید، یکسان نبودن توانایی‌های انسان‌های عادی با معصومان:، اختلاف جایگاه انسان‌های عادی با معصومان:، ناهمسانی ظرفیت و توان‌مندی مکلفان، سلیقه‌ای بودن برخی مسائل و محدود بودن دلالت بخشی از سیره بر مباح بودن یک رفتار.
مقاله حاضر پس از برشمردن چالش‌های ده گانه، راه برون رفت از آنها را، پویایی سیره معرفی می‌کند. پویایی سیره به معنای توجه به چالش‌ها و پیروی از اصول ارزشی ثابت و تطبیق و اجرای آن متناسب با شرایط و نیازمندی‌های هر عصر است. به دست آوردن معیاری برای تحقق سبک زندگی اسلامی بر اساس سیرة معصومان: در گرو چنین نگاهی به سیره است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sire Pooya; Challenges Faced In Its Implementation and Solutions

نویسنده [English]

  • Hamed Husaynian
Ph. D Student of philosophy of Religion, Imam Khomeini Education and Research Institute
چکیده [English]

The Islamic way of life is based on the lifestyles of the infallibles. Following and adhering to this way of life is filled with challenges and problems in this era. Identifying and solving these problems is of utmost importance so that the path to this lifestyle can be easily followed. A study of historical and religious analyses shows that some of the biggest challenges facing us today are: jurisprudential problems, cultural difference in non-Muslim lands, technological backwardness in innovation and discoveries, differences in the abilities of general Muslims and their infallible leaders, differences in the status of general Muslims and their infallible leaders, differences in the abilities of Muslims amongst themselves with regards to their responsibilities, and absence of proof with regards to some of the things and actions that are accepted as part of the lifestyle. Current writing have termed these new discussions as pooya, which means paying attention to the current challenges facing us and going back to the fundamentals to find a solution for them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Holy Household
  • Ahl al-Bayt
  • Masumeen
  • Infallibles
  • Islamic Lifestyle
  • Sire Pooya