رباط های ماوراءالنهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران و عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم اسلامی امام صادق علیه السلام.

چکیده

رباط­ها پادگان‌هایی مرزی بودند که غازیان و مجاهدان اسلام در پناه آنها در برابر حملات دشمنان و کفار ایستادگی می­کردند. ماوراءالنهر، یکی از مهم­ترین ثغور شرقی جهان اسلام در برابر ترکان محسوب می­شد و این امر سبب بنای رباط­های فراوانی در این منطقه گردید. از اواسط سده چهارم هجری با گرایش ترکان به دین اسلام، رباط­های منطقۀ ماوراءالنهر، کاربری نظامی خود را از دست دادند و به مکانی برای استراحت قافله­های تجاری تبدیل شدند. این نوشتار، پس از توضیحی کوتاه درباره رباط، به بررسی رباط­های ماوراءالنهر و چگونگی تغییر کاربری آنها می­پردازد و نمونه­هایی از این رباط­ها را معرفی می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Caravanserais of Transoxania

نویسنده [English]

  • Habib Zamani Mahjub
Ph. D in history and civilization of Islamic nations, Islamic Azad University, science and research branch and faculty member of Imam Sadeq research center of Islamic sciences
چکیده [English]

Caravanserais are border garrisons relying on them the warriors of Islam could resist towards the attacks of enemies and unbelievers. Transoxania was considered as one of the eastern marches of the world of Islam towards Turks and this issue led to the construction of numerous caravanserais in this section.
Since the middle of forth century after hijrah due to the tendency of Turks towards Islam religion, the caravanserais of Transoxania lost their military function and they changed into a place for the recreation of commercial Caravans. Following a brief explanation concerning caravanserais,this writing investigates the caravanserais of Transoxania and the way of alteration in their function and introduces an instance of them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • caravanserai
  • Transoxania
  • commercial caravan
  • sphere of Islam
  • house of thought