تأثیر سلجوقیان بر اوضاع تجاری – بازرگانی نیشابور

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 دانش یار دانشگاه لرستان

2 مدرس تاریخ دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد رشته تاریخ ایران اسلامی

4 مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

با ورود سلجوقیان به نیشابور، تحولات اجتماعی و اقتصادی فراوانی در این شهر پدید آمد. نیشابور در این دوره از بعد اقتصادی پیشرفت فراوانی کرد و به مرکزی برای بازرگانانی که از این شهر به طرف جنوب ایران تا خلیج فارس و هند می‌رفتند، تبدیل شد. این مقاله در جست‌وجوی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش است که ورود سلجوقیان به نیشابور چه اثری بر اوضاع اقتصادی، تجاری و بازرگانی این شهر داشته است؟ یافته­های این مقاله نشان می­دهد که با وجود آسیب پذیر شدن کشاورزی در نیشابور به دلیل رها شدن گله­های سلجوقیان در زمین­های کشاورزی، عوامل زیر در رونق اقتصادی مؤثر بوده است. وجود معادن مهم در نیشابور، رواج سکه­های ضرب نیشابور در معاملات، امنیت و سفرهای تجاری بازرگانان نیشابور.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of saljuqids on the Commercial Conditions of Neishabur

نویسندگان [English]

  • Mohsen Rahmati 1
  • Mozaffar Alidadi Geravand 2
  • Hadi Haqnazari 3
  • Najmieh Geravand 4
1 Associate professor of Lorestan University
2 History professor, payam e- noor University
3 M.A in history of Islamic Iran
4 History professor, payam e- noor
چکیده [English]

The entrance of Saljugids to Neishabur led to a plenty of social, economical changes in this city. In this period, Neishabur progressed economically and it changed to a center for businessmen who could commute from there towards the south of Iran, Persian Gulf and India. This article is looking for an appropriate response for this question concerning the sort of effect of Saljuqids on the economical and commercial conditions of this city.
The findings of this article illustrates that in spite of the vulnerability of agriculture in Neishabur due to the presence of cattle of Saljuqids in the agricultural lands, the elements such as the presence of significant mines, the prevalence of coins from Neishabur in deals, the security as well as the commercial voyages of businessmen of Neishabur have been effective in its economical prosperity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neishabur
  • Saljuqids
  • Economical Conditions
  • commerce
  • Coin