بررسی منابع سیره نبوی؛ بازخوانی آرای رژی بلاشر

شناسنامه علمی شماره

نویسندگان

1 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی.

2 دانش آموخته دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

در دهه‌های پایانی قرن نوزدهم میلادی، چند تحقیق درباره تاریخ زندگی حضرت محمد6 با رویکرد بررسی انتقادی منابع انجام گرفت که حاصل آن تشکیک در روایت‌های سیره و بی اعتمادی به همه منابع روایی و تاریخی اسلام بود. در چنین فضایی، رژی بلاشر در اثر خود، «مسئله محمد» ضمن تشریح مشکلات موجود برای استفاده از قرآن و داده‌های کتاب­های‌ سیره به عنوان منابع شرح حال نویسی ادعا دارد که هر چند مستنداتی که امکان نگارش تاریخ زندگی پیامبراسلام6 را با جزئیاتی دقیق و منسجم فراهم سازد در دست نیست، با این وجود می‌توان به کمک قرآن، تنها منبع معاصر پیامبر6، شرایط و فضایی را که رسالت پیامبراسلام6 در آن تکوین و تکامل یافت، باز آفرینی کرد. بلاشر در «مسئله محمد» که تحقیقی انتقادی درباره زندگی نامه پیامبراسلام6 است، شرح حال پیامبر6 را فقط بر اساس شواهد قرآنی تدوین می‌کند، و از اخبار و اطلاعات سیره، تنها به منظور تأیید داده های قرآنی بهره می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Resources of the Biography of Prophet Mohammad; A Review on the Ideas of Regis Blachere

نویسندگان [English]

  • Hadi Aalimzadeh 1
  • Ziba Shafiee khuzani 2
1 Full professor of Islamic Azad university, science and research branch, the department of history and civilization of Islamic nations
2 Graduated in PhD in history and civilization of Islamic nations, Islamic Azad university science and research branch
چکیده [English]

In the last decades of 19th century, through the approach of the critical study of sources, it was done some researches concerning the biography of Prophet Mohammad which led to the uncertainty in the narrations of biography and mistrust in all the narrative and historical resources of Islam. In this atmosphere, Regis blachere in his work “Le Probleme de Muhomet”, “Mohammad’s issue” clarifies the present problems in utilizing Holy Quran as well as the information of biography books as the reliable resoures. Furthermore, he claims that in spite of the nonexistence of documents providing the possibility of writing the biography of Prophet Mohammad with a coherence and great detail, it is possible to recreate the atmosphere, in which the prophetic mission was developed, relying on Holy Quran as the mere contemporary resource. 
Blachere’s work, a critical study concerning the biography of Prophet Mohammad, is merely on the basis of Quranic evidences and in this regard he takes advantage of news and information of biography in order to prove the Quranic information.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biography survey
  • Quran
  • Biography books
  • orientalism
  • Regis blachere
  • “Mas’ale Mohammad”