کلیدواژه‌ها = جانشینی پیامبر(ص)
سقیفه در تاریخ‌نگاری بلاذری با تأکید بر أنساب الأشراف

دوره 22، شماره 3 - پاییز 1400 - مسلسل 87، دی 1400، صفحه 41-66

10.22081/hiq.2022.72148

صدرالله اسماعیل زاده؛ نعمت الله صفری فروشانی


تحلیل خطبه عیادت حضرت زهرا(س) بر پایه نظریه کنش گفتاری

دوره 20، شماره 4 - زمستان 98 _ مسلسل 80، اسفند 1399، صفحه 7-34

10.22081/hiq.2020.68781

محبوبه خزاعی؛ حسین خاکپور؛ ولی الله حسومی