کلیدواژه‌ها = عراق
عوامل مؤثر در کاهش کارایی اقتصادی فعالیت‌های کشتیرانی رودخانه‌های عراق در عصر عباسیان132-334ه.ق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 دی 1400

10.22081/hiq.2022.53656.1886

نعمت الله زکی پور؛ مجید شموسی مطلق؛ جعفر نوری


اهمیت جغرافیایی بطایح در اقتداریابی شاهینیان و رویارویی با آل‌بویه (373ـ338ق)

دوره 22، شماره 4 - زمستان 1400- مسلسل 88، خرداد 1401، صفحه 197-222

10.22081/hiq.2022.72776

سمیه بیاتی؛ محمد مهدی مرادی خلج