کلیدواژه‌ها = عاشورا
تعداد مقالات: 3
1. گفتمان‌کاوی آثار عاشورایی دکتر محمد‌ابراهیم آیتی

دوره 21، تابستان 99 - مسلسل 82، تابستان 1399، صفحه 109-142

محمد ولی‌پور؛ طاهره عظیم زاده طهرانی؛ زهرا علیزاده بیرجندی


3. جستاری تاریخی در اصالت مقبره حر بن یزید ریاحی

دوره 19، زمستان 97 _ مسلسل 76، تابستان 1398، صفحه 79-98

ابراهیم صالحی حاجی آبادی؛ سیدابراهیم سرپرست سادات؛ رضا رمضانی