کلیدواژه‌ها = تحلیل گفتمان
جستجوی منزلت در تاریخ بیهقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آبان 1400

10.22081/hiq.2021.54934.1939

جمیله یوسفی


تحلیل خطبه عیادت حضرت زهرا(س) بر پایه نظریه کنش گفتاری

دوره 20، شماره 4 - زمستان 98 _ مسلسل 80، اسفند 1399، صفحه 7-34

10.22081/hiq.2020.68781

محبوبه خزاعی؛ حسین خاکپور؛ ولی الله حسومی


نسبت سنجی گفتمان ملی گرایی ایرانی با گفتمان صفویه

دوره 19، شماره 4 - زمستان 97 _ مسلسل 76، تیر 1398، صفحه 233-272

10.22081/hiq.2019.67082

ابوالقاسم عارف نژاد؛ علی طهوری نیا