نویسنده = محمد جواد یاوری سرتختی
بررسی و تحلیل شخصیت، آثار تاریخی و تاریخ نگاری علی بن ابراهیم جَوّانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اردیبهشت 1401

10.22081/hiq.2022.53463.1877

محمد جواد یاوری سرتختی


شخصیت، آثار و تاریخ‌نگاری علی بن ابراهیم جَوّانی

دوره 23، شماره 4- زمستان 1401- مسلسل 92، خرداد 1402، صفحه 161-202

10.22081/hiq.2023.74248

محمد جواد یاوری سرتختی؛ محمدرضا هدایت پناه


بررسی انتقادی مقاله « بررسی تحلیلی تاریخ نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم »

دوره 19، شماره 4 - زمستان 97 _ مسلسل 76، تیر 1398، صفحه 129-172

10.22081/hiq.2019.67079

امیر اشتری تلخستانی؛ محمد جواد یاوری سرتختی