اسامى ماه‏ها در کشورهاى عربى و شیوه یکسان سازى آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 کارشناس و مترجم زبان عربى.

چکیده

نوشتار حاضر به بررسى کاربرد اسامى ماه‏هاى متداول در کشورهاى عربى مى‏پردازد. ماه‏هاى عربى مرتبط با تقویم هجرى قمرى (محرم، صفر...)، ماه‏هاى معرّب از زبان سریانى و مرتبط با تقویم میلادى شمسى (کانون الثانى، شباط...) و ماه‏هاى ترجمه شده از زبان انگلیسى و فرانسه و مرتبط با تقویم میلادى شمسى (ینایر، فبرایر...) هر یک به طور جداگانه و مفصل مورد بررسى معنایى و تاریخى قرار گرفته و تداول آنها در کشورهاى مختلف عربى و اسلامى به طور مجزا بیان شده است. در آخر نیز راهکارى براى یکسان‏سازى کاربرد این اسامى به دست داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE NAME OF THE MONTHS IN ARABIC COUNTRIES AND THE METHOD OF EQULIZING THEM

نویسندگان [English]

  • Shahadeh khoori 1
  • Hoseein Alinaghian 2
چکیده [English]

The present article tries to examine the use of the common months in arabic countries. By this article the Arabic months are used in Muslim lunar Hijri Calender (like Moharm and Safar), Arabicized months from Syriac language as they are used in Solar Geregorian Calender (like Kanon Al-thoni and Shabat) and the translated months from English and French as they are used in Solar Geregorian Calender (like Yanayer and Febrayer) are examined in detail and one by one considering semantics and historical aspect and their usage in the various Arabic and Islamic countries are described separately. At the and of the article a method for equalizing the usage of these names is suggested.