اولین مقابله‏ ى ترکان و اعراب در دره‏ ى جیحون به روایت طبرى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 عضو هیئت علمى و دانشجوى دکترى تاریخ و تمدن ملل اسلامى - دانشگاه آزاد اسلامى واحد علوم و تحقیقات تهران.

چکیده

چگونگى ورود ترکان به عالم اسلام از موضوعات قابل توجه تاریخى است. اعراب پس از فتح ایران به سوى ماوراءالنهر تاختند و روند پیشروى آنان در سرزمین‏هاى ترکان در دوره‏ى امویان تکمیل شد. این مقاله به بررسى اولین رویارویى ترکان و اعراب در روزگار خلیفه‏ى دوم پرداخته و فضاى فرهنگى حاکم بر این رویارویى را ترسیم کرده است. این مقابله آغاز تعاملات مذهبى، اجتماعى و سیاسى بین ترکان و اعراب بود که تا سلطه ترکان بر تمام جهان اسلامى در قرون بعدى تداوم یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE FIRST ENCOUNTERING OF TURKS AND ARABS IN THE VALLEY OF JAYHOON AS STATED BY TBARI

نویسندگان [English]

  • Zakariya ketabchi 1
  • Fahime Dezfuli 2
1
2
چکیده [English]

The fact that how the Turks entered to the Islam World is one the important subjects in the history. Arabs, after overcoming the Iran, invaded to Transoxiana and the process of their headway in the turks' territories was complited in the Umayyed's era. this article studies the first encountering of the Turks and Arabs in the ruling period of the second caliph and has described the dominated cultural atomsphere. This encountering was the begining of the religious, social and political relations between Arabs and Turks which continued until the dominance of the Turks over the whole of the Islam world during the next centuries.