قاضى عیاض و کتاب «الشفاء بتعریف حقوق المصطفى»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتراى تاریخ و تمدن ملل اسلامى.

چکیده

توجه به جنبه‏هاى مختلفِ زندگى حضرت ختمى مرتبت‏صلى الله علیه وآله، مورد عنایتِ ویژه‏ى دانشمندان مسلمان بوده است. یکى از نویسندگان که به شیوه‏ى خاصّى، به شخصیت حضرت رسول اکرم‏صلى الله علیه وآله نگریسته، قاضى عِیاض (467 - 544 ق) مى‏باشد. اثر مشهور وى با عنوان الشفاء بتعریف حقوق مصطفى، به شیوه‏ى کتاب‏هاى شمائل النبى و دلائل النبوة تألیف شده و از اهمیت خاصّى نزد دانشمندان مسلمان برخوردار است و چندین شرح و تعلیقیه بر آن نگاشته شده است.
قاضى عِیاض در الشفاء، از آیات قرآنى که در شأن و منزلت پیامبر گرامى اسلام نازل شده و نیز از احادیث نبوى، استفاده نموده و جنبه‏هاى مختلف شخصیّت پیامبر اسلام را توصیف نموده است و به بسیارى از تهمت‏ها و افسانه‏هاى ساخته شده در مورد حضرت رسول‏صلى الله علیه وآله پاسخ‏هاى منطقى و محکمى داده است.
در این نوشتار ضمن بررسى شرح حال قاضىِ عیاض و اشاره به آثار او، مروى بر کتاب الشفاءانجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

GHADHI IYADH ADN "ASH-SHIFA' BI-TA'RIF HUGHUGH - IL - MUSTAFA"

نویسنده [English]

  • Ali-Reza Roohi - Mirabady
چکیده [English]

Various aspects of Prophet Muhammad's life have always been of great interest to Muslim scholars. Among writers who have adopted a different approach to studying the Prophet's character one is Ghadhi lyadh (467-544 A.H.). His major work "ash-Shifa' bi-Ta'rif Hughugh-il-mustafa" is modeled after such classes of works as "Shama'il-an-Nabi" and "Dala'il-an-Nubuwwah" and is of high esteem among Muslim scholars, having had several commentaries and addenda written on it. In ash-Shifa' Ghadhi lyadh has drawn form the verses of the Qur'an revealed about the Prophet and also used prophetic traditions to describe the various aspects of the Prophet's character, giving firm and logical answers to many libels and allegations leveled against God's Messenger.
While discussing Ghadhi lyadh's biography and referring to his works, this article also includes a review of his most important work, ash-Shifa'.