یادکرد ارهاصات در نوشته‌های سده دوم تا هفتم هجری قمری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد مشهد

2 دانشیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، نویسنده مسئول

3 استادیار گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه آزاد مشهد

10.22081/hiq.2023.74115

چکیده

مورخان و سیره‌نویسان در برخورد با بیان ارهاصات (رویدادهای غیرعادی هم‌زمان با ولادت پیامبر(ص) ) رویکردهای متفاوتی داشته‌اند. گروهی از نویسندگان، فقط به یک مورد از ارهاصات، و تعدادی دیگر به همه آنها اشاره کرده‌اند و بعضی نیز این امور را مربوط به زمان بعثت ایشان دانسته‌اند.
این مقاله، در پی آن است به نقد و بررسی خبر ارهاصات و علل نگارش و یا عدم نگارش آن در نوشته‌های تاریخی اسلامی و ایرانی تا سده هفتم هجری قمری بپردازد. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، مورخان دارای سوگیری‌های اعتقادی و نیز پدیدآورندگان کتاب‌های دلائل النبوه به ذکر ارهاصات پرداخته‌اند و مورخان دارای اندیشه‌های خردگرایانه، از ذکر آن خودداری نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Statement of Erhasat (Unusual Events Simultaneous with the Birth of Prophet Mohammad (PBUH) in the Writings from the 2nd to the 7th century (A. H)

نویسندگان [English]

 • Mehdi Olyaee Torqabeh 1
 • Mahmood Mahdavi Damghani 2
 • Shahrbanoo Dlbary 3
1 Ph.D. student of history and civilization of Islamic nations, Islamic Azad university of Mashhad
2 Associate professor of literature, Mashhad Ferdowsi university
3 Assistant professor of history and civilization of Islamic nation, Islamic Azad university of Mashhad
چکیده [English]

The historians and biographers were of different approaches in dealing with the statement of Erhasat (unusual events simultaneous with the birth of Prophet Mohammad (PBUH)). A group of authors have mentioned only one case of Erhasat, while some others have mentioned all of them, and some have contributed these issues to the time of Prophet’s mission. This article is to investigate the news of Erhasat and the reasons for its writing or non-writing in the Islamic and Iranian historical writings until the 7th century (A. H). The findings of this research indicate that the historians with the religious bias as well as the authors of the books of Dalael al-Nabowah have stated Erhasat, while the historians with the rationalist thoughts have refrained from its statement.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prophet Muhammad (PBUH)
 • Erhasat
 • Islamic historiography
 • biographical study
 • Dalael al-Nabowah

عنوان مقاله [العربیة]

توصیف الإرهاصات فی کتابات القرن الثانی إلى القرن السابع الهجری

چکیده [العربیة]

اتّبع المؤّرخون وکتاب السیرة مسالک مختلفة فی کیفیّة بیان الإرهاصات
(وهی الحوادث غیر العادیّة المتزامنة مع ولادة النبیّ(ص)). وقد اکتفى قسم من هؤلاء الکتّاب بالإشارة إلى موردٍ واحدٍ فقط من هذه الإرهاصات، بینما أشار عددٌ آخر منهم إلى جمیع هذه الإرهاصات، کما أنّ بعضهم اعتبر هذه الأُمور مرتبطة بفترة بعثته.
وهذه المقالة تسعى إلى نقد ومراجعة خبر الإرهاصات وعلل تدوینها أو عدم تدوینها فی الکتابات التاریخیّة الإسلامیّة حتّى القرن السابع الهجری.
وتشیر نتائج هذا التحقیق إلى أنّ المؤرّخین الذین لهم تحیّزاتهم العقائدیّة، و مؤلّفی کتب دلائل النبوّة قاموا بتوثیق هذه الإرهاصات، وأنّ المؤرّخین ذوی الأفکار العقلانیّة امتنعوا من ذکرها.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • النبیّ محمّد(ص)
 • الإرهاصات
 • تدوین التاریخ الإسلامی
 • بحوث السیرة
 • دلائل النبوّة