آثار هویت‌ساز در جامعه شیعه نخستین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ اسلام، دانشگاه تهران (نویسنده مسئول)

2 استاد دانشگاه تهران

چکیده

از ابتدای قرن سوم و با آغاز غیبت امام دوازدهم، عالمان مذهبِ شیعه اثنی‌عشری، نیاز به ایجاد و نگارش آثار حدیثی، فقهی، کلامی و جز آن را احساس کردند. شکل‌گیری چنین آثاری، با اهداف گوناگونی همچون: گردآوری احادیث امامان شیعه، پاسخ‌گویی به دانشمندان دیگر فرقه‌ها و مذاهب و آگاه‌سازی جامعه شیعه شکل گرفت.
تمرکز مقاله حاضر، بر معرفی بخشی از این آثار است که در راستای هویت‌بخشی به جامعه شیعه نگاشته شده‌اند. برای این منظور، با واکاوی پنج متن نگاشته‌شده در سده‌های سوم و چهارم هجری، یعنی: المؤمن، التمحیص، صفات الشیعة، فضائل الشیعة و مصادقة الاخوان و تحلیل الگوی نگارش این آثار و چگونگی انتخاب احادیث در آنها، به این نتیجه دست یافته است که
هدف نگارش این متون، نه یک گردآوری ساده، بلکه ایجاد یک هویت
دینی منسجم برای شیعیان امامیه بعد از غیبت امام دوازدهم و ایجاد تمایز میان آنها به مثابه یک گروه مستقل و متفاوت با دیگر فرقه‌های مذهبی است.
 این هویت فرقه‌ای، سه جنبه مهمّ: هویت اخلاقی، هویت اجتماعی و هویت فقهی ـ احکامی داشت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Identity- Constructing Works of the Shiite Community

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Sadat Mirrazi 1
 • rasool jafarian 2
1 Ph. D Candidate in History of Islam, Tehran University
2 Professor of Tehran University
چکیده [English]

From the beginning of the third century and the initiation of occultation of the twelfth Imam, the scholars of Twelver Shiites felt the need for the development of the works on hadith, jurisprudence and theology. The development of these works with diverse purposes such as collecting hadith from Shiite Imams, answering the scientists belonging to the other sects and religions as well as trying toward the awareness of Shiite community. The main purpose of the present article is to introduce some of these works which have been written in line with granting identity to the Shiite community. In this regard, five works in the third and fourth centuries (A.H) namely Al- Mo’men, Al Tamhis, Sefat al- Shi’a, Fazael al- Shi’a, and Masadiq al- Akhavan have been investigated in terms of their pattern of writing as well as the way of selecting hadith in them. Finally, it has been concluded that the purpose of writing these works was not a simple gathering but developing a coherent religious identity for the Twelver Shiites after the occultation of the twelfth Imam and making distinction between them as a group being independent and different from the other religious sects. This sectarian identity was of three significant aspects including moral, social and jurisprudential identity

کلیدواژه‌ها [English]

 • Shiite Identity
 • Hadith Texts
 • Early Shi’ism
 • Ibn Hamad al- Ahwazi
 • Skafi
 • Sheikh Saduq

عنوان مقاله [العربیة]

تدوین الآثار لإصفاء الهویة فی المجتمع الشیعی الأول

چکیده [العربیة]

منذ بدایة القرن الثالث، و مع بدایة غیبة الإمام الثانی عشر، شعر علماء مذهب التشیع الإثنى عشری الى الحاجة لکتابة الآثار الروائیّة، الفقهیة، والکلامیّة. و قد تضمن الأمر أهدافاً متعدّدة منها: جمع أحادیث أئمة الشیعة، الرد على علماء سائر الفرق و المذاهب، بالإضافة الى رفع مستوى الوعی لدى المجتمع الشیعی.
تتمحور هذه المقالة حول تعریف جزء من هذه الآثار التی دُوّنت بهدف إضفاء الهویّة للمجتمع الشیعی. و من أجل هذا الغرض، جرى تحلیل خمسة نصوص دُوّنت فی القرنین الثالث و الرابع الهجری، و نعنی بذلک: المؤمن، التمحیص، صفات الشیعة، فضائل الشیعة، و مصادقة الإخوان، و قد خلُصَ بأنّ الغرض من تدوین هذه النصوص، لیس مجرد جمعها، بل بهدف إیجاد الهویّة الدینیّة المناسبة للشیعة الإمامیّة بعد غیبة الإمام الثانی عشر، بالإصافة الى إبراز التمیّز بینهم و بین سائر الفرق والمذاهب، تحت عنوان مذهب مستقل و مختلف عن البقیة. و تتضمن هذه الهویّة المذهبیّة ثلاثة جوانب أساسیّة: الهویة الأخلاقیّة، الهویّة الإجتماعیّة، والهویّة الفقهیّة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الهویة الشیعیة
 • النصوص الحدیثیّة
 • التشیّع المبکر
 • ابن حماد الأهوازی
 • الإسکافی
 • الشیخ الصدوق