ایران باستان از دریچه فرهنگ؛ تأملی بر چرایی و چگونگی بازخوانی فرهنگی تاریخ ایران باستان در تاریخ‌نگاری ابوریحان بیرونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری تاریخ ایران، دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)

2 عضو هیئت علمی گروه ایرانشناسی، دانشگاه میبد

10.22081/hiq.2021.71615

چکیده

نگاه ابوریحان بیرونی (د. 442ه.ق.) به تاریخ ایران باستان با گذر از رویکردهای سیاسی محض و معطوف به قدرت، خصلتی فرهنگی- انتقادی به خود گرفته است. چنین بینشی، محصول چند عامل مهم، هم‌چون گستره گفتمان ایران‌گرایی در این دوره و تمایزات رویکردی ـ روش‌شناختی بینش تاریخی ابوریحان بوده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، تحلیل و تبیین این خصلت­های چندگانه در روایت ابوریحان بیرونی از تاریخ ایران باستان است.
 نتایج پژوهش نشان می‌دهد، رویکرد فرهنگی ابوریحان به تاریخ باستانی ایران هم جنبه­های اسطوره‌شناختی و هم ابعاد تاریخی آن را به شیوه­ای دور از جانب‌داری و تعصب در برمی‌گیرد و نگرش­های فقط سیاست محور و معطوف به قدرت را در نظام تاریخ‌نگاری ایرانی ـ اسلامی به چالش می‌کشد و سرانجام دریچه­ای نو نسبت به بازخوانی مجدد این دوره از تاریخ ایران می‌گشاید که خودآگاه یا ناخودآگاه، خادم مسئله هویت ایرانی شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ancient Iran through the Lens of Culture; A Reflection on the Why and How of Cultural Review of History in the Historiography of Abu Rayhan Biruni (422 A.H)

نویسندگان [English]

 • Hamid Sadeqi 1
 • Shahnaz Hojati Najafabadi 2
1 Ph.D. in history of Iran, Isfahan University
2 Faculty member of Iranology department, Meybod University
چکیده [English]

The view of Abu Rayhan Biruni toward the history of Ancient Iran is of cultural-critical feature due to his reviewing the pure political and authoritative approaches. Such an insight is the consequence of some important element including the development of Iranism discourse in this era and the methodological distinctions in the historical view of Abu Rayhan Biruni. The present research is to analyze and explain these multidimensional features in the account by Abu Rayhan Biruni pertaining to the history of Ancient Iran. The results of research illustrate that the cultural approach of Abu Rayhan toward the ancient history of Iran includes both the mythological and historical aspects away from any bias and it merely Challenges the political and authoritative approaches in the Iranian-Islamic system of historiography. Finally, it is an opening toward reviewing this span of time in Iran and this issue is regarded as one of the elements consciously or unconsciously effective on the Iranian identity

کلیدواژه‌ها [English]

 • Abu Rayhan Biruni
 • Ancient Iran
 • Iranian Historiography
 • Islamic historiography
 • historical view

عنوان مقاله [العربیة]

إیران القدیمة من خلال العدسة الثقافیة، تأمل فی أسباب و کیفیة إعادة قراءة ثقافة تاریخ إیران القدیم، فی الفکر التأریخی لأبی ریحان البیرونی

چکیده [العربیة]

اتخذت نظرة أبی ریحان البیرونی لتاریخ إیران القدیم طابعاً ثقافیاً نقدیّاً، من خلال المقاربة السیاسیّة المحضة. و هذا یرجع إلى عدة عوامل مهمة، منها توسعة نطاق الخطاب الإیرانی فی تلک الفترة، و الاختلافات المنهجیّة فی الرؤى التاریخیّة لأبو ریحان.
تکمن المسألة الأصلیة فی هذا البحث فی تحلیل و تبیین الصفات المتنوعة فی روایة أبی الریحان البیرونی عن تاریخ إیران القدیم.
نتیجة هذه المقالة تبیّن أنّ نظرة أبی ریحان الثقافیة لتاریخ إیران القدیم تشمل الجوانب الأسطوریة و الأبعاد التاریخیة، و هی بعیدة کل البعد عن التعصب و التحیّز، متحدّیاً بذلک المواقف السیاسیّة الموجهة نحو السلطة فی النظام التأریخی الإیرانی الإسلامی. بالإضافة إلى فتح آفاق جدیدة لإعادة القراءة لتلک الحقبة الزمنیة من تاریخ إیران، و التی خدمت بشکلٍ مهم مسألة الهویة الإیرانیة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • أبو‌ریحان البیرونی
 • إیران القدیم
 • التأریخ الإیرانی
 • التأریخ الإسلامی