مراکز علمی ـ آموزشی شیعیان در اوده؛ از اقتدار یافتن انگلیس تا استقلال هند (1857م تا 1947 م)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری رشته تاریخ اسلام دانشگاه تهران

10.22081/hiq.2020.68967

چکیده

پس از تسلط انگلیسی‌ها بر سرزمین اوده در شمال هند در سال 1276ه.ق، شیعیان برای رویارویی با شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جدید، بیش از گذشته به فعالیت‌های فرهنگی روی آوردند و با تأسیس مراکز علمی به سبک جدید، موجب ایجاد تحولی مهم در میان شیعیان شبه قاره هند شدند. مراکزی هم‌چون مدرسه ناظمیه، سلطان المدارس، مدرسه الواعظین و شیعه کالج از مراکزی هستند که در این چارچوب از اواخر سده نوزدهم میلادی و به ویژه در سده بیستم میلادی، فعالیت خود را در اوده آغاز کردند.
این مراکز که نمونه‌ای از کوشش برای کنار هم نهادن روش‌های سنت‌گرایانه و نوگرایانه هستند در گستره جغرافیایی وسیعی از شبه قاره هند، دانش‌آموختگانی تربیت کردند که به عنوان مبلغ، واعظ و خطیب در حوزه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی به شکلی فعال حضور یافتند و مجموعه‌ای از مدارس دینی را بر اساس مبانی مذهب شیعه در شبه قاره هند پدید آوردند. نوگرایان شیعی با بهره گرفتن از نظام آموزشی انگلیسی در این مراکز، جامعه شیعه را با علوم جدید آشنا ساختند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Shiites’ Scientific-Educational Centers in Awadh; from the Authority of England to the Independence of India (1857 A.C to 1947 A.C)

نویسنده [English]

 • Feizan Jafar ali
Ph. D Student of History of Islam, Tehran University
چکیده [English]

Following the domination of the England in Awadhland located in the north of India (1276 A. H), Shiites got involved with cultural activities to deal with the social, cultural and political conditions and by the establishment of scientific centers with a new style, they provided the ground for the development of important change among the Shiites of India.
The centers such as Nazemiyeh, Sultan ol-Madares, Madresat
ol-Vaezin and Shi’a College initiated their activities in this framework from the late 19th century (A.C) particularly in the 20th century in Awadh.
These centers being considered as the samples of uniting the traditional and innovative methods in the geographical extension of India trained graduates that participated as preachers in various social and cultural domains and accordingly, they developed a collection of religious schools based on the bases of Shiite religion in India.
 Taking advantage of English educational system in these centers, the Shiite modernists made the Shiite community familiar with the new sciences

کلیدواژه‌ها [English]

 • Awadh
 • scientific center of Shi’a
 • Shiites of India
 • religious modernity of Shiites
 • educational system

عنوان مقاله [العربیة]

المراکز العلمیة – التعلیمیة للشیعة فی أودة؛ من زمن سلطة الانجلیز حتی استقلال الهند (1857م تا 1947 م)

چکیده [العربیة]

بعد استیلاء البریطانیین علی منطقة أودة فی شمال الهند فی سنة 1276ه.ق؛ قابلت الطائفة الشیعیة واقعها و ظرفها الاجتماعی و الثقافی و السیاسی بمجموعة من النشاطات و الفعالیات خاصة النشاط الثقافی منه؛ حیث قامت بإنشاء مراکز و معاهد علمیة علی غرار المنهج الحدیث ما أدی إلی تطور وتحول کبیر فی الوسط الشیعی و فی الشبه القارة الهندیة کالمدارس :الناظمیة، سلطان المدارس، و مدرسة الواعظین و شیعة کالج. انشأت تلک المراکز من أجل التصدی لهیمنة الأجنبی فی القرن التاسع عشر للمیلاد و خاصة فی بدایة القرن العشرین.
إن هذه المعاهد التی تعد نموذجا للجهود المناوئة للأسالیب التعلیمیة التقلیدیة و مراکز حدیثة للتعلیم؛ قامت بتربیة و إعداد نخبة من المبلغین و الدعاة و الوعاظ و الخطباء فی شتی المجالات الإجتماعیة و الثقافیة بشکل فعال ومؤثر فضلا عن تأسیسها لمدارس شیعیة على المنهج التعلیمی الحدیث والمنظومة التعلیمیة خاصة المنهج البریطانی فی التدریس ما أدی الی تعرف الوسط الشیعی بالعلوم الحدیثة

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • أودة
 • المراکز العلمیة للشیعة
 • شیعة الهند
 • التجدد الدینی للشیعة
 • المنظومة التعلیمیة