چگونگی تغییر گفتمان فرهنگی سیاسی جامعه پس از رسول خدا (ص) با تأکید بر احادیث ساختگی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‌دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه قم

2 ‌استاد دانشگاه قم

10.22081/hiq.2019.67168

چکیده

جامعه اسلامی پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله به سوی ارزش‌های ناهمسو با ارزش‌های عهد نبوی حرکت کرد. این مقاله در پی روشن ساختن راهبردهای هدفمند حکومت پس از دوران حضور پیامب(ص)برای جابه‌جایی فرهنگی در سایه سکوت دینی و مدنی افکار عمومی جامعه اسلامی است. مقاله با روش تحلیلی و با استناد به منابع دست اول نشان می‌دهد که این راهبرد به کمک احادیث ساختگی، ابعاد سه گانه اندیشه، شخصیت و سنت پیامبر(ص)را از طریق برنامه سه گانه نظریه‌سازی، شخصیت‌سازی و رفتارسازی دگرگون ساخت و کوشید قرائتی نو از گفتمان اسلامی و سازگار با منافع سیاسی در میان افکار عمومی نهادینه سازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Way of Altering the Political-Cultural Discourse of Community after the Prophet Mohammad (PBUH) with the Emphasis on Fake Traditions

نویسندگان [English]

 • Seyed Mohammad Taqi Musavi Keramati 1
 • Mohammad Taqi Diari Bidgoli 2
1 Ph.D. Student of Quran and Hadith Science, Qom University
2 Professor of Qom University
چکیده [English]

The Islamic community after the departure of prophet Mohammad (PBUH) was attracted towards values against the ones in the age of Prophet Mohammad. This article is to clarify the purposeful strategies of the government after the prophet Mohammad (PBUH) in order to culturally substitute these values under the shadow of public religious and civil stillness in the Islamic community. The article shows that this strategy supported by fake traditions changed the thoughts, character and tradition of Prophet Mohammad (PBUH) by theorizing, characterizing and organizing behavior and tried to institutionalize a new reading from the Islamic discourse compatible with the political benefits among the public thoughts

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prophetic discourse
 • fake traditions
 • change of discourse
 • history of early Islam
 • institution of caliphate

عنوان مقاله [العربیة]

کیفیة تغییر الخطاب الثقافی - السیاسی للمجتمع بعد رسول الله صل الله علیه وآله مع التأکید على الأحادیث الموضوعة

چکیده [العربیة]

اتجه المجتمع الإسلامی بعد وفاة النبی(ص)، نحو قیم مغایرة لقیم العصر النبوی. یسعى هذا المقال إلى تسلیط الضوء على ستراتیجیات الحکومة الهادفة من بعد عصر النبی للتغییر الثقافی فی ظل الصمت الدینی والمدنی للرأی العام فی المجتمع الإسلامی. یبین المقال بأسلوب تحلیلی استنادا الى مصادر أولیة، أن هذه الإستراتیجیة، بمساعدة الأحادیث الموضوعة، تغییر الأبعاد الثلاثة فکر وشخصیة وسنة(ص) وذلک من خلال برنامج ثلاثی الجوانب على صعید التنظیر وصناعة الشخصیة وصناعة السلوک، وحاولت مأسسة قراءة جدیدة للخطاب الإسلامی منسجمة مع المصالح السیاسیة بین الأفکار العامة.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الخطاب النبوی
 • الأحادیث الموضوعة
 • تغییر الخطاب
 • تاریخ صدر الإسلام
 • مؤسسة الخلافة