ابن علقمى و سقوط بغداد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و کارشناس ارشد تاریخ اسلام مؤسسه آموزش عالى باقرالعلوم ‏علیه السلام.

چکیده

ابن علقمى، از وزیران باتدبیر دستگاه خلافت عباسیان بود. دوره وزارت او با خلافت مستعصم، آخرین خلیفه عباسى - که خلافتش با سقوط بغداد در 656ه . پایان یافت - هم‏زمان بود. در این دوره، دربار خلافت شاهد تقابل دو گروه شیعه و سنى بود که ابن علقمى (وزیر شیعه) در یک طرف و درباریان اهل سنت در طرف دیگر قرار داشتند. این تقابل با واقعه سقوط بغداد و نقش ابن علقمى در آن پیوند داشت. منظور اصلى این مقاله، بررسى نقش ابن علقمى در سقوط بغداد مى‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IBN 'ALGHAMI AND THE FALL OF BAGHDAD

نویسنده [English]

  • Mohammad Taher Ya'ghobi
چکیده [English]

Ibn 'Alghami was among the wise viziers of the Abbasid caliphate. He was the vizier of Caliph Musta'sim with whose fall in 656 A.H. the caliphate in Baghdad ended. At this period the court witnessed rivalry between the Shi'ah and Sunnah, with the Shi'ah vizier ibn 'Alghmi on one side and the Sunni functionaries of the court on the other. This rivalry was related to the fall of Baghdad and ibn 'Alghami's role in it. The main objective of this paper is to review ibn 'Alghami's role in the fall of Baghdad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Abbasids
  • Baghdad
  • Mongol
  • Musta'sim
  • ibn 'Alghami
  • Hulegu