درآمدی بر سیره امام هادی(ع)در زمینه روابط خویشاوندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده تاریخ و سیره اهل‌بیت(ع)پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانش‌پژوه سطح چهار جامعة الزهرا (س)

چکیده

رابطه­ خویشاوندی، اهمیت ویژه­ای در زندگی انسان و پیامدهای مهمی در زندگی اجتماعی افراد دارد. پیشرفت مادی، معنوی و اخلاقی یک جامعه، از خانواده و خویشاوندان شکل می­گیرد. از همین رو، تحکیم این نهاد و روابط میان اعضای آن، از جایگاهی ویژه در روایات و سیره معصومان(ع)، از جمله امام هادی(ع) برخوردار است. امام هادی(ع)، از راهکارهای متعددی برای تحقق این مهم استفاده نموده‌اند. دستاورد این نوشتار که با رویکرد تاریخی و روش توصیفی ـ تحلیلی سامان یافته، ما را به این نکته رهنمون می­شود که امام هادی(ع) در خصوص ارتباط با خویشاوندان و برقراری رابطه استوار و صمیمانه با آنان، از مؤلفه­هایی همچون: تعریف و تمجید، بخشش و کمک مالی، گفت‌وگوی علمی، روشنگری، حمایت، راهنمایی اعتقادی، و نیز تنّبه و آگاهی‌بخشی استفاده می‌کردند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to the Conduct of Imam Hadi (PBUH) related to the Kinship

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Motahhari 1
 • Zahra Yusefian 2
1 Assistant professor of history and conduct of household research center, Islamic culture and science research center
2 Level four Student, Jamiat al- Zahra
چکیده [English]

Kinship is of particular importance as well as the significant consequences in the social life of people. The material, spiritual and ethical development of a society originates from the family and relatives. Accordingly, the strengthening of this institute and the relationship between its members is of great significance in the narrations and conduct of infallible Imams, including Imam Hadi (PBUH). Imam Hadi has taken different strategies to realize this important matter. The findings of this research done with the historical approach and descriptive-analytical method illustrate that Imam Hadi relied on the elements like praise and admiration, generosity and financial help, exchange of science, enlightenment, support, belief based leadership, and insight related to the relationship with relatives and making an intimate and strong relationship with them

کلیدواژه‌ها [English]

 • Imam Hadi (PBUH)
 • narrations on infallible Imams
 • conduct of infallible Imams
 • family
 • kinship

عنوان مقاله [العربیة]

مدخل الى سیرة الامام الهادی(ع) فی علاقات القرابة

چکیده [العربیة]

إن لعلاقات القرابة اهمیة خاصة فی حیاة الانسان و لها أثر بالغ فی الحیاة الاجتماعیة للفرد. و أن التطور المادی و المعنوی و الاخلاقی للمجتمع یبدأ من العائلة و الاقرباء. لذلک فإن تحکیم هذه المؤسسة و العلاقة فیما بین أعضائها، احتل مکانة خاصة فی روایات و سیرة المعصومین و منهم الامام الهادی(ع). سلک الامام الهادی(ع) طرقاً متعددة لنیل هذا الهدف. تُظهر نتائج هذه الدراسة التی نُظمت بمنحى تاریخی و باسلوب وصفی – تحلیلی، أن الامام الهادی(ع) اهتم بعناصر خاصة کالمدح و الثناء، العطاء و المعونة المالیة، الحوار العلمی، التبیین، المعاضدة، التوجیه الفکری و کذلک التنبیه و التتنویر، من أجل بناء علاقة بنّاءةٍ حمیمةٍ مع الاقرباء.

کلیدواژه‌ها [العربیة]

 • الامام الهادی(ع)
 • روایات المعصومین
 • سیرة المعصومین
 • العائلة
 • علاقة القرابة