روش‌شناسی تاریخی محمد ارکون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری شیعه‌شناسی دانشگاه ادیان و مذاهب

چکیده

محمد ارکون، یکی از اندیشمندان معاصر عرب است که سهمی ویژه در تحول فهم و برداشت از تاریخ در مطالعات معاصر دارد. در این نوشتار که ویژه بازخوانی روش او برای فهم تاریخ اسلام است، ابتدا مفهوم روش‌شناسی تاریخی بیان شده و پس از مرور روش‌های پژوهشی عامّ ارکون، روش نقد تاریخی او مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است. وی که این روش را برای بررسی یکی از مهم‌ترین ادوار تاریخ اسلام، یعنی عصر امویان و عباسیان به ‌کار بسته است، با هجرت از فقه‌اللغه و نقد شیوه‌های مطالعاتی مستشرقان و اندیشمندان مسلمان، روشی نو را در مطالعه تاریخ اسلام به ‌کار برده که تحلیل‌های عقلی و نقد منابع تاریخی، از جمله مهم‌ترین مؤلفه‌های آن به‌ شمار می‌رود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mohammad Arkoun’s Historical Methodology

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Ali Noori
Ph. D Student of Shiite Study, Adyan o- Mazaheb University
چکیده [English]

 
Mohammad Arkoun is considered as one of the contemporary Arab thinkers being of significant part related to the development of conception and interpretation from history in the present studies. In this writing which is concerned with reviewing his method intended for the comprehension of history of Islam, it has been mentioned the concept of historical methodology and following the review of his general research methods, the way of his historical criticism has been studied.
Arkoun has developed this method for the purpose of investigating one of the most important era of history of Islam, Umayyad and Abbasid era, and the most important elements of this new method is the intellectual analysis and criticism of historical sources

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mohammad Arkoun
  • historical methodology
  • method of historical criticism
  • Islamic historiography
  • Arab world