ابن اشعث‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 کارشناس ارشد تاریخ اسلام.

چکیده

تحقیق درباره‏ى شخصیت‏هاى قرن نخستین هجرى، مخصوصاً افرادى که خود و خاندانشان در حوادث آن دوره نقش مؤثرى داشته‏اند، براى بررسى اوضاع سیاسى، اجتماعى و اقتصادى آن روزگار ضرورى است. یکى از این شخصیت‏ها عبدالرحمن بن محمد بن اشعث مى‏باشد که مهم‏ترین حادثه‏ى زندگى وى قیام او علیه حجاج بوده که این قیام یکى از حوادث مهم دوره‏ى مهم حکومت بنى‏امیه محسوب مى‏شود. در این مقاله سعى شده است علل این شورش، چگونگى گسترش آن، روند اوج‏گیرى مخالفت‏ها و قیام بر ضد بنى امیه، ماهیت و اهداف قیام کنندگان، موضع‏گیرى‏هاى ابن اشعث در سراسر آن ماجرا (که نزدیک بود خلافت اموى را سرنگون سازد)، مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IBN ASHATH

نویسندگان [English]

  • El Vika Valgiry 1
  • Ali Akbar Abassi 2
چکیده [English]

In order to study the political, social, and economical circumstances of the first century of the rise Islam, it is necessary to survey about the characters of that period, particularly the characters whose family or themselves had key roles in the events of that period. One of such figures is Abd al-Rahman Ibn-e Ashaas. The most important event in his life was his riot against Hadjaj in the era of Omavite rule. In this article, it has been tried to examine the causes of this riot, how it expanded, the trend of the increase of intensity of the objections and the riot against Omavite rule, the nature and the aims of the rioters, and the position taken by Ibn-e Ashaas throughout the riot, which approximately resulted in overthrowning of Omavite rule.