سفرهاى زیارتى پادشاهان صفوى‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه یزد.

چکیده

با رسمیت یافتن مذهب شیعه در دوره‏ى صفوى (907 - 1135 ق) توجه و اهتمام شاهان صفوى به زیارت مقابر و ائمه(ع)، امام‏زادگان، و برخى از بزرگان تصوف (هم چون: شیخ صفى، شیخ زاهد و شیخ شهاب‏الدین اهرى) افزایش یافت. در این نوشتار، بر اساس آگاهى‏هاى موجود، به سفرهاى زیارتى در طول دوره‏ى صفوى، چگونگى انجام سفر و اعمالى که به جا مى‏آوردند و اهداف سیاسى و اقتصادى احتمالى که در نظر داشتند اشاره شده است.
نکته‏ى دیگرى که در این نوشتار مورد بررسى، قرار گرفته است روند انجام سفرهاى زیارتى است که از آغاز حکومت صفوى تا دوره‏ى عباس اول، روز به روز، افزایش و پس از آن کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pilgrimage Trips of Safavid Kings

نویسنده [English]

  • Mohamad - Ali Ranjbar
چکیده [English]

With the Shi'ah branch of Islam becoming the official religion in the Safavid period )709-5311 AH(, the Safavid kings paid more attention and showed more interest in pilgrimage to the tombs of the Shi'ah Imams, their descendants and leading sufi figures such ad Sheikh Safi, Sheikh Zahed and Sheikh Shahabeddin Ahari.
Based on the existing records, this article deals with piligrimage tirps in the Safavid period, the methods of travel, the rituals performed, and the probable political and economic goals in such pilgrimages.
Another point brought up in this article is the trend of such pilgrimage trips which was constantly on the rise from the establishment of the Safavid dynasty to Abbas i's rule, and which then began to decline gradually.