اندیشه‏ هاى کلامى شیعه‏ امامى در دوره‏ ى نخست عباسى‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری تاریخ اسلام دانشگاه تهران

چکیده

مهم‏ترین رویداد تاریخى عصر اول عباسى کاربرد نیروى «استدلال» از سوى مسلمین است که نهضت ترجمه بدان شدت بخشید. شیعه‏ى امامى در این دوره اقلیتى بود که با تجهیز فِرق مختلف به نیروى استدلال، در وضعیت نوینى قرار گرفت. اگر چه در این دوره، امامان شیعى شبهات فقهى، کلامى و دینى را پاسخ‏گو بودند، به نظر مى‏رسد بدون توجه علماى شیعه به مسئله‏ى مهم نهضت ترجمه، حفظ موجودیت شیعه‏ى امامى چندان آسان به نظر نمى‏رسید؛ بنابراین متکلمین شیعه‏ى امامى نیز همگام با فِرق دیگر (مانند معتزله) خود را به نیروى عقل و استدلال در مباحثات کلامى تجهیز کردند. در این مقاله به متکلمین اولیه‏ى شیعه‏ى امامى پرداخته شده است که با مناظرات و تألیفات خویش سهم بزرگى در حفظ تشیع امامى ایفا کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological Thoughts in Early Abbasid Period

نویسنده [English]

  • Khadidge Alemi
چکیده [English]

The most important historical event in early Abbasid period was the application of the power of "reason" by Muslims; a phenomenon that was reinforced by the "Translation Movement" as well. At that time, the Imami Shi'ah was a minority group which, because of various other sects' use of "reasoning", found itself to be facing a new situation. Although at this time, the Shi'ah imams resolved different theogoy and law problems, it seems that the Shi,ah scholars had come to the conclusion that without getting involved in the Translation Movement, the preservation of the Imami Shi'ah existence would not be easy.
Therefore, along with other contemporary sects such as the Mu'tazilah, the Imami Shi,ah theologians applied the power of reason and intellect in their theological arguments. This article deals with those early Imami Shi'ah theologians who through their debates and writings played a major role in saving the Imami Shi'ah school.