اِل‌سید و مناسبات وی با هودیان و مسیحیان اندلس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

در اوایل قرن پنجم هجری (یازدهم میلادی)، مناسبات سیاسی ـ نظامی گسترده‌ای بین ملوک الطوایف اندلس و حکومت‌های اسپانیایی شکل گرفت. در این میان، دولت بنی هود (حک. 431ـ503ق/1046ـ1118م)، به سبب نزدیکی تختگاه آنان به حوزه فرمانروایی مسیحیان اسپانیا و جنگ‌های درون‌خاندانی، ناگزیر روابط نزدیکی با دولت‌های مسیحی ایجاد کرد و این مناسبات منجر به افزایش همکاری نظامی بنی هود با قشتاله شد؛ به گونه‌ای که فرمانده برجسته نظامی قشتاله، رودریگو دیاز مشهور به ال‌سید کمپیدور، راهی دربار هودیان شد که با جنگاوری و کسب پیروزی‌های بسیار، توانست نقشی مؤثر در سازمان نظامی و سیاسی هودیان ایفا کند. مقاله حاضر با تکیه بر منابع تاریخی و تحقیقات جدید، ابتدا حیات سیاسی ـ نظامی رودریگو دیاز در حکومت سانچو و قشتاله را به اختصار بیان کرده است و سپس با بیان چگونگی نفوذ، اقدامات و اهداف او در دوره بنی هود، بدین نتیجه رسیده است که به رغم حمایت‌های بی‌دریغ حاکمان بنی هود، رودریگو دیاز پس از دست‌یابی به مناصب بلند حکومتی، پیمان خود با هودیان را نقض کرد و در پی تشکیل حکومتی مستقل در شرق اندلس برآمد. از همین رو، وی که به دست‌آویزی برای توجیه رفتارش نیاز داشت، اطاعت از آلفونسو، پادشاه قدرتمند قشتاله را گردن نهاد و آن را بهانه کرد و همکاری خود با بنی هود را قطع کرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

El Cid and his relationships with Christians and Banu Hud in Andalusia

نویسندگان [English]

  • rezvan yazdan
  • yunes farahmand
  • qanbarali roodgar
Department of history and civilization of Islamic nations, Tehran Islamic Azad University, science and research branch
چکیده [English]

Since the commencement of the first century, after hijrah, it was developed the political-military relationship between satraps of Andalusia and Spanish governments.  Meanwhile, Banu Hud government made an intimate relationship with Christian governments due to the proximity of their territory with that of Christians in Spain as well as the occurrence of battles among families so that this relationship led to a more military cooperation of Banu Hud with Castile. Consequently, the distinguished military commander of Castile, Rodrigo Diaz better known as El Cid Campeador, moved towards the Banu Hud’s court and could take a role in the military and political organization of Banu Hud by warfare and frequent achievements. Relying on the historical sources and new researches, the present article reviews the military and political life of Rodrigo Diaz in Sancho and Castile government as well as the way of his dominance in the era of Banu Hud, moreover it concludes that in spite of unsparing supports of Banu Hud governors, he violated his contract and obeyed Alfonso, the authoritative ruler of Castile, and pursued the development of an independent government in the east of Andalusia subsequent to taking the highest governmental positions

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rodrigo Diaz
  • El Cid
  • Banu Hud
  • Spain Christians
  • Andalusia