نقش سید بن طاووس (م664ق) در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌یار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ ایران اسلامی

چکیده

شیعیان در سده هفتم هجری به رشد فرهنگی و اجتماعی قابل توجهی، به ویژه در شهر بغداد، دست یافتند. بی‌تردید رضی‌الدین علی بن موسی بن طاووس (589ـ664ق) در این پویایی و رشد سهمی مؤثر داشت. این مقاله با روش وصفی ـ تحلیلی بر آن است، پس از مروری بر وضعیت شیعیان در قرن هفتم و نیز شخصیت سید بن طاووس، نقش او را در این زمینه بررسی کند. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که سید بن طاووس با تدوین و نشر کتاب در موضوعات مختلف، رواج دادن مقتل و منقبت‌خوانیِ اهل بیت:، بر پا کردن مجالس مناظره با پیروان سایر فِرَق اسلامی، ترویج اندیشه مهدویت و نزدیکی ظهور منجی، همکاری با ایلخان مغول در چارچوب یک نظریه سیاسی دینی و سرانجام تدوین ادعیه و رواج دادن فرهنگ دعا، در رشد فرهنگی و اجتماعی شیعیان در این دوره نقش داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Seyed e- Tavoos- 664 after Hijrah- Regarding the Cultural and Social Advancement of Shiites

نویسندگان [English]

  • mohsen rahmati 1
  • zeynab Beiranvand 2
1 Associate professor of history department, Lorestan University
2 M.A student in the history of Islamic Iran, Lorestan University
چکیده [English]

Shiites were considerably developed both culturally and socially, particularly in Bagdad., Raziuddin Ali Ibn e- Musa Ibn e- Tavoos, 589- 664 After Hijrah, was definitely of a great role in this advancement.  Through the descriptive- analytical method, this writing is to investigate the role of him in this regard and to review the Shiites’ status during the seventh century as well as the disposition of Seyed Ibn e- Tavoos. The findings of research demonstrates that Seyed Ibn e- Tavoos has been of significant role in regard with the cultural and social development of Shiites within this era by compiling book on diverse issues, propagating martyrdom as well as stating the virtues of prophet’s household, holding the meetings of debate with the followers of other Islamic sects, propagating Mahdaviat- Mahhdiism and approaching of Imam Mahdi reappearance, cooperating with Mongolian Ilkhanids with respect to the political-religious assumption and finally collecting supplications and propagating the culture of supplication

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seyed ibn e- Tavoos
  • Twelvers’ Shiism
  • Shi’ah history
  • Ilkhanids