الرضا من آل محمد(ص)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته حوزه علمیه قم و دانشجوى دکترى تاریخ و تمدن ملل اسلامى ـ دانشگاه تهران.

چکیده

در این نوشتار برآنیم تا شعار ((الرضا من آل محمد)) را بررسى کنیم; شعارى که عباسیان با تکیه بر آن توانستند بسیارى از بنى هاشم و شیعیان آنان ـ به ویژه ایرانیان ـ را با خود همراه کرده و مدت ها چهره واقعى خود را در پشت آن پنهان سازند.
این بررسى, در چهار محور الرضا در لغت عرب, الرضا در عرف مسلمانان در دو قرن نخست هجرى, الرضا در دعوت عباسى و الرضا نزد دعوت شدگان تقدیم مى گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ar-Ridha min Al-e Muhammad

نویسنده [English]

  • Mohammad Allah Akbari
چکیده [English]

In this brief study, we will try to examine the motto of "Ar-Ridha min Al-e Muhammad"; the motto by whose use the Abbasids managed to secure the support of many members of the Heshemite clan and their followers, especially among Iranians, and behind which they were able to disguise their real face and identity for a long time to come.
The study will be presented in the following four categories: Ar-Ridha in the Arabic language, Ar-Ridha in the Muslim convention and commonality in the first two Centuries A.H, Ar-Ridha in the Abbasid invitation to rise, and Ar-Ridha in the eyes of those invited.