تاریخ دانشوران و فهارس مصنفات در منابع عربى

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده

2 مترجم

چکیده

نوشتارى که برگردان آن در پى مىآید, با گشایش مدخلى اجمالى بر سیر تاریخ نگارى و تاریخ نگاران عرب آغاز مى شود, آن گاه نویسنده مى کوشد که اطلاعات و معرفى هاى توصیفى خود را از کتاب هاى تاریخ عمومى و علم به دست دهد. در ادامه, به توصیف تإلیفات عربى در مورد تاریخ دانشوران به ویژه اطبا و حکما پرداخته شده و به دنبال آن, کتب فرهنگ عمومى و تراجم دانشمندان و دانشوران معرفى گردیده و در پایان نیز به کتب فهارس عربى و مباحثى پیرامون فهرست نگارى و تراجم خودنوشت عربى اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The History of Scholars and a Bibliograohy of Completed Works in Arabic Texts

نویسندگان [English]

  • Saleh Ahmad - Al - Ali 1
  • Hosein Alinaghian 2
چکیده [English]

will follow begins with a brief
Translated by: Hosein Alinaghian and development of Arab historiography and paper whose translation his own information and descriptive The introduction on the appearance history and science. historiographers. Next, the author tries to present philosophers. the paper describes Arabic
introductions on works of general Then, works on the history of scholars, in particular the ones on physicians is a presentation of general encyclopedias and biographies of scholars and several topics on bibliographical styles, and some What follows by the article presented here. scientists. Finally, Arabic bibliographies, autobiographies in Arabic are taken up