عبدالله بن جعفربن ابى طالب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

.

چکیده

تحقیق درباره شخصیت هاى صدر اسلام به ویژه کسانى که هم عهد رسول خدا(ص) را درک کرده و هم در دوره پر آشوب پس از رحلت آن حضرت حضور داشته و گاه در خلق یا تقویت برخى حوادث نقش فعال و موثرى ایفا کرده اند, براى نشان دادن تصویرى نسبتا واضح و در عین حال واقعى از اوضاع سیاسى, اجتماعى, فرهنگى, اقتصادى آن روزگار ضرورى و با اهمیت مى نماید; از این رو در این مقاله برآنیم با بهره گیرى از منابع گوناگون, تا حد امکان با بازگویى سیر تاریخى زندگى عبدالله بن جعفر, در جهت تبیین و روشن نمودن اوضاع مذکور گام برداریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Abdallah ibn-e Jafar

نویسنده [English]

  • Mahboob Mahdaviyan
چکیده [English]

figures in early Islam's history, in particular those who lived both
Prophet Muhammad, and in the immediate turbulent period study of prominent clear and, at the same time, real picture The in during the lifetime of In this paper, by after his demise, is essentail in drawing a relatively . of political, social, cultural and economic conditions prevalent at the time sources, we will try to, as far as possible, reconstruct the chronological life and thus, help explain and clarify the state of referring to various affairs in that particular era. progression of Abdallah ibn-e Jafar's